Orbis TaskCentre

Orbis TaskCentre

Orbis TaskCentre

  • Toepasbaar op: Exact Globe, Exact Synergy

TaskCentre koppelt op een eenvoudige wijze mensen, systemen en informatiestromen aan elkaar door processen te automatiseren, systemen te integreren en informatie te distribueren.

Met Orbis TaskCentre is het mogelijk om uw bestaande applicaties zo ver te automatiseren dat zelfs menselijk handelen overbodig wordt. Of het nu uw ERP, CRM, HRM of een willekeurige andere applicatie is, met TaskCentre stemt u deze applicaties volledig af op uw eigen business rules en bedrijfsprocessen.

Wat doet het?

Uw bedrijfssystemen passen zich aan uw organisatie aan en niet andersom! Om uit te leggen wat Orbis TaskCentre doet en in welke deelgebieden TaskCentre hoofdzakelijk ingezet wordt, gebruikt Orbis Software het CRICI-concept:

Controleren

Met behulp van Orbis TaskCentre wordt de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de invoer of een proces gecontroleerd en continu bewaakt. Zo kan Orbis TaskCentre bijvoorbeeld controleren of een medewerker alle velden correct en volledig heeft ingevoerd (het stoppen van “garbage in”), maar ook of een proces tijdig en volgens afspraak verloopt. TaskCentrecontroleert en bewaakt alles wat ú belangrijk vindt en dat altijd op het juiste moment!

Rapporteren

Alle rapportages worden door Orbis TaskCentre automatisch gegenereerd en op het juiste moment, in de juiste vorm, bij de juiste personen aangeleverd of beschikbaar gesteld. Of dit nu via e-mail, een printer, fax, het internet of zelfs via SMS moet gebeuren, Orbis TaskCentrekan het allemaal. Door de integratie van bijvoorbeeld Crystal Reports of Microsoft Reporting Services is het mogelijk om zelfs de meest complexe rapportages automatisch te genereren én automatisch te distribueren.

Informeren

Met behulp van Orbis TaskCentre wordt het “Management by exception” principe geïntroduceerd binnen ieder softwarepakket. Dit betekent concreet dat u automatisch geïnformeerd wordt wanneer een proces uw aandacht nodig heeft. U wilt dus de uitzonderingen op de regel weten zodat u meteen de gepaste actie kunt ondernemen!

Communiceren

Veel terugkerende communicaties worden door Orbis TaskCentre overgenomen. Denk hierbij aan het versturen van offertes, orderbevestigingen, leveringsberichten, facturen en betalingsherinneringen. Of dit nu via e-mail, printer of fax moet gebeuren, Orbis TaskCentreneemt deze taken voor zijn rekening!

Integreren

Vaak heeft u meer dan één softwarepakket of maakt u gebruik van meerdere databases. Verandert een gegeven in de ene database dan heeft dit vaak gevolgen voor een andere database. Het “met elkaar laten praten” van verschillende databases is een krachtige functionaliteit van Orbis TaskCentre. Ook de integratie met externe systemen, van uw klanten of uw (toe)leveranciers, wordt door Orbis TaskCentre volledig geautomatiseerd.
Benieuwd naar wat Orbis TaskCentre voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

Contact

    Note: Uw e-mailadres wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.