Solution Builder

Solution Builder

Solution Builder

 • Toepasbaar op: Exact Synergy
 • Categorie: Algemeen

Situatie zonder Solution Builder:

Exact Synergy Enterprise biedt een brede functionaliteit voor automatisering uw van bedrijfsprocessen. Binnen Exact Synergy Enterprise beschikt u standaard over een vast aantal entiteiten. Deze entiteiten zijn weinig flexibel qua aanpassing, beschikbaarheid van velden en tonen soms informatie die niet voor iedere organisatie van toepassing is. Tevens zijn deze entiteiten niet altijd toereikend om het primaire proces af te dekken. Gevolg is dat er dan maatwerk nodig is of er wordt veel informatie versnipperd vastgelegd in workflowverzoeken of informatie wordt vastgelegd in een ander systeem naast Synergy.

Situatie met Solution Builder:

Met de Solution Builder beschikt u over een configuratietool om onbeperkt entiteiten toe te voegen aan Exact Synergy Enterprise. U kunt vanuit de applicatie zelf entiteit- of dossierkaarten samenstellen met een onbeperkt aantal velden, knoppen, tabbladen en andere mogelijkheden. Vanuit een volwaardige ‘cockpit’ is alle dossierspecifieke informatie direct voor handen vanuit één scherm en kunnen alle relevantie acties direct worden opgestart vanaf de kaart. Met de Solution Builder bent u zo in staat een klantspecifieke inrichting op maat te realiseren zonder dat daar maatwerk voor nodig is. Zo kunt u Exact Synergy Enterprise écht aan laten sluiten op uw processen!

Toepassingen:

Er zijn tal van toepassingen te bedenken waar de Solution Builder voor ingezet kan worden,
hieronder een aantal voorbeelden:

 • Definiëren van verschillende projecttypen (marketing, consultancy, management)
 • Uitgebreid dossier- of casemanagement
 • Vastgoedbeheer
 • Marketingcampagnekaarten
 • Opleidingenadministratie
 • Leerlingvolgsysteem
 • Opportunity en offerte management
 • Contractdossiers
 • Evenementen
 • Subsidieverstrekking
 • Schade- en expertise afhandeling
 • Patentenregistratie
 • Reïntegratiedossiers
 • Kwaliteitmanagement
 • Beheer van objecten

Kenmerken Solution Builder:

 • Meerdere kaarten met eigen velden, knoppen en tabbladen mogelijk binnen één Exact Synergy Enterprise omgeving
 • Drag & drop functionaliteit voor het toevoegen van een onbeperkt aantal velden (tekst-, afbeelding-, datum-, memo-, bedrag-, nummer-, referentie-, ja/nee-, hyperlink, lijst- en triggervelden)
 • Samenstellen van lijstvelden met vervolgkeuzes
 • Rekenfunctie en invoer validatie voor velden
 • Op veldniveau kan worden bepaald of een veld zichtbaar en/of wijzigbaar is
 • Alle velden op de kaart kunnen worden gebruikt voor het mergen naar MS Word*
 • Eigen knoppen toevoegen aan de kaart voor het opstarten van acties in Synergy, het opvragen van externe websites of het aanmaken van een MS Word documenten
 • Koppelen van alle contactpersonen (intern en extern) en de rol die de contactpersoon inneemt
 • Eigen tabbladen toevoegen aan de kaart met specifieke informatie op basis van dossiergerelateerde verzoeken, documenten, relaties, medewerkers, kindprojecten of zelf gedefinieerde rapporten*
 • Per dossiertype kunnen eigen statussen worden gedefinieerd en per status kan de vervolgstatus worden bepaald. Bij statuswijziging kan een werkstroom worden ingesteld
 • Grafisch overzicht mogelijk voor het tonen van de relatie tussen moeder- en kindentiteiten tot 10 niveaus diep
 • Vanuit de monitor op de relatie-, medewerker- en artikelkaart kunnen de gekoppelde dossierkaarten worden opgevraagd
 • Mogelijkheid tot het koppelen van een of meerdere entiteiten aan een of meerdere andere entiteiten (1:n, n:m) en dit direct inzichtelijk maken op de entiteitkaart

(*) in combinatie met de MS Word Merge Add-on, en/of de MS Reporting Services Integrator