Project management

Organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren en opleveren. Met de inzet van projectmanagement worden de volgende stappen samen met u doorlopen:

 • Start van het project
  • Bepalen van de omvang en reikwijdte van het project
 • Planning van het project
  • Opdelen van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten
 • Uitvoering van de werkzaamheden
 • Opvolging van de projectvoortgang
 • Beëindiging, verslaglegging en aflevering van het eindproduct

Hoe groot of klein het eindproduct ook is, vinden wij deze manier van werken altijd goed. Daarom passen wij bovenstaande stappen altijd toe voor elk consult wat u bij ons afneemt. Voor de grotere klussen zullen wij een methodiek toepassen die kan variëren van SCRUM tot Prince2.

Voordelen

Door projectmanagement in te zetten, worden alle onderdelen en personen binnen een team optimaal benut. De projectmanager zorgt ervoor dat er geen losse eindjes meer zijn. De projectmanager draagt samen met zijn of haar team verantwoording voor de oplevering van het eindproduct.

Naast het zo effectief mogelijk in zetten van het projectteam zijn budget en tijd 2 belangrijke pijlers binnen projectmanagement. Wij streven er altijd naar het project binnen budget en tijd af te ronden.

 

Wilt u meer weten over onze projectmanagement diensten, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier:

 

Contact

  Note: Uw e-mailadres wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.