Belangrijke wijziging in EDDON TVM licentie

Belangrijke wijziging in EDDON TVM licentie

Belangrijke wijziging in EDDON TVM licentie

BELANGRIJKE WIJZIGING: EXTRA LICENTIE NODIG

Maakt u in Trigger and Validation Manager versie 8 gebruik van de Entity service (door bijvoorbeeld een Verkooporder aan te maken in Exact Globe) dan is vanaf versie 9.0 hier een extra licentie voor nodig. Dit samen met nog meer specifieke functionaliteit om de connectivity met Exact Globe te vergroten zitten vanaf versie 9 in de Globe Connector. Wilt u weten wat er mogelijk is met de Globe Connector, kijk dan op ons Youtube kanaal voor demofilmpjes. https://www.youtube.com/user/eddonsoftware/featured

Verschillen tussen TVM v8, TVM v9 en TVM v9 met Globe connector

Acties
Onderwerpv8v9

basis

v9 incl.
Globe connector
Kan entiteiten aanmaken via Entity ServiceXX
Kan kop/ regel entiteiten aanmaken via Entity ServiceXX
Kan entiteiten bewerken via Entity ServiceXX
Entiteit Globe tussentabel aanmaken via connection
Framework
XXX
Kan kop/ regel entiteiten bewerken via Entity ServiceX
Kan in bulk gegevens ophalen vanuit GlobeX
De resultaten van een geavanceerde query gebruiken in
verdere stappen
XX
Kan een geavanceerde query uitvoeren op GlobeX
Modus Verwijderen nu voor alle Business ComponentsXX
OveruleSkipnull: Hierdoor is het niet meer nodig om een
aparte tabel aan te maken voor DELETE, waarin veld ‘_skipnull’ op waarde 0
(nul) staat
XX
Op de gebeurtenissenoverzicht, gebeurtenissen snel in-
of uitschakelen.
XX
In je criteria op gebeurtenis aangeven welke positie
deze moet krijgen
XX

Zie ook de release note 9.0.0.2543 op www.eddon.nl

REDEN VOOR WIJZIGING LICENTIEMODEL

Vanuit onze klantcontacten is gebleken dat deze functionaliteiten in een groot aantal gevallen niet toereikend was (in Globe). Dit heeft Eddon doen besluiten om hier fors in te investeren en deze functionaliteit uit te breiden en apart aan te gaan bieden in de markt. Dit betekent ook dat de reeds bestaande functionaliteit van TVM versie 8 voor Exact Globe onderdeel geworden is van deze aparte licentie. Op dit moment is er een aantrekkelijke overgangsregeling waarmee u de Globe functionaliteiten tegen een sterk gereduceerd bedrag kunt aanschaffen. Overigens kunt u TVM versie 8, met zijn huidige functionaliteit, blijven gebruiken tot eind 2018.

ACTIE GELDIG T/M 31-12-2018
Wilt u gebruik blijven maken van de Globe functionaliteiten van TVM 8 en nog veel meer? Stap dan over op TVM 9 inclusief Globe Connector. Tijdelijke actie voor eenmalige aanschafprijs €500,00 en € 200,00 jaarlijks onderhoud.
(normale prijs voor nieuwe aanschaf TVM9 met Globe Connector is eenmalig € 4.500 en € 900,00 jaarlijks onderhoud)

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd een email sturen naar ons via info@exactly-it.nl of bel ons via telefoonnummer; +31 (0) 544 846 154

DISCLAIMER
De TVM Globe connector maakt gebruik van de Entity service van Exact Globe. De TVM Globe Connector biedt slechts de gegevens aan, aan de Entity Service. Het is de Entity Service die de gegevens uiteindelijk verwerkt in Exact Globe.